Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Μεταβλητές

Τι είναι η μεταβλητή στον προγραμματισμό;

Μία θέση μνήμης στην οποία δίνουμε όνομα,για να μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτήν. Η θέση αυτή περιέχει μια μόνο τιμή, την οποία μπορούμε να αντικαταστήσουμε με μια άλλη όποτε είναι αναγκαίο.