Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Scratch - Φύλλο 10


Scratch - Φύλλο 9


Scratch - Φύλλο 8


Scratch - Χρονομέτρηση


Scratch - Σημειώσεις στη Δομή επιλογής


Scratch - Φύλλο 7


Scratch-Σημειώσεις για τις μεταβλητές


Scratch- Φύλλο 6