Η έννοια του Αλγορίθμου και του Προγραμματισμού

 
Ιδέες για περαιτέρω μελέτη 
Αναζητήστε στο διαδίκτυο και βρείτε πληροφορίες για 
  • τα Άλυτα προβλήματα τις Ευκλείδειας Γεωμετρίας.
  • Αλγόριθμος
  • Διάγραμμα Ροής