Ψηφιακός Κόσμος

 
Ιδέες για περαιτέρω μελέτη
  • Παρατηρήστε στο περιβάλλον σας και εντοπίστε  ψηφιακές και αναλογικές
    συσκευές
  • Αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για το δυαδικό σύστημα.