Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Μεταβλητές

Τι είναι η μεταβλητή στον προγραμματισμό;

Μία θέση μνήμης στην οποία δίνουμε όνομα,για να μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτήν. Η θέση αυτή περιέχει μια μόνο τιμή, την οποία μπορούμε να αντικαταστήσουμε με μια άλλη όποτε είναι αναγκαίο.

 

Τι μπορεί να περιέχει;

αριθμό, χακτήρα, λέξη


Πως χρησιμοποείται στη LOGO;

  • Όταν τη χρησιμοποιούμε σε μια διαδικασία και θέλουμε να της δίνουμε μια τιμή εξωτερικά, τότε τη δηλώνουμε δίπλα στο όνομα της διαδικασίας.
π.χ. για όνομα_διαδικασίας  :όνομα_μεταβλητής
       :
       :
       τέλος
  • όταν θέλουμε να της δώσουμε τιμή:
με την εντολή 
     κάνε "όνομα_μεταβλητής τιμή

στην θέση της τιμής μπορούμε να βάλουμε αριθμό, γράμμα, λέξη ή αριθμητική παράσταση. Όταν βάζουμε λέξη, τότε χρησιμοποιούμε τα " πριν τη λέξη.

  • όταν θέλουμε να εμφανίσουμε ην τιμή της μεταβλητής
με την εντολή 
     δείξε :όνομα_μεταβλητής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεταβλητή στον Προγραμματισμό δεν έχει την ίδια έννοια, που έχει η μεταβλητή στα Μαθηματικά.