Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Δραστηριότητα 2Α, σελ.197Εδώ θα βρείτε μία εκδοχή για τη λύση της Δραστηριότητας 2. α. στην σελ. 197 για 2παίκτες
ΑρχικοποίησηΧρονιστή
κάνε "α1 1 + τυχαίο 100
κάνε "α2 1 + τυχαίο 100
ερώτηση(φρ[Πόσο κάνει] :α1 [*] :α2 [?])
ΑνΔιαφορετικά απάντηση = :α1 * :α2
[Κάνε "τ1  χρονιστής / 10
ανακοίνωση(φρ[Μπράβο ! έκανες] :τ1 "δευτερόλεπτα)]
[Κάνε "τ1 300
ανακοίνωση [Λάθος]]
ΑρχικοποίησηΧρονιστή
κάνε "α1 1 + τυχαίο 100
κάνε "α2 1 + τυχαίο 100
ερώτηση(φρ[Πόσο κάνει] :α1 [*] :α2 [?])
ΑνΔιαφορετικά απάντηση = :α1 * :α2
[Κάνε "τ2  χρονιστής / 10
ανακοίνωση(φρ[Μπράβο ! έκανες] :τ2 "δευτερόλεπτα)]
[Κάνε "τ2 300
ανακοίνωση [Λάθος]]
ΑνΔιαφορετικά :τ1 < :τ2
[Ανακοίνωση [Ο πρώτος νίκησε]]
[ΑνΔιαφορετικά :τ2 < :τ1
[Ανακοίνωση [Ο δεύτερος νίκησε]]
[ανακοίνωση [Ισοπαλία]]]
τέλος