Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Γ΄ Γυμνασίου-Τι θα διαβάσω για τις εξετάσεις;ΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενότητα 1

Κεφάλαιο 1
1.1  – 1.5, εκτός τα Παραδείγματα στις σελ.180 και 181

Κεφάλαιο 2
2.2 – 2.5
2.6, εκτός την παράγραφο «Μια παραλλαγή της διαδικασίας τετράγωνο ή παίζοντας με το μεταβολέα»
2.7, εκτός της Δραστηριότητα 2.