Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Πολυμέσα - ΥπερμέσαΓενικά εφαρμογή πολυμέσων ονομάζεται μια  εφαρμογή που εκτός από κείμενο μπορεί να περιλαμβάνει εικόνα, ήχο, βίντεο κ.ά.

Όταν  παρέχεται και η δυνατότητα μη γραμμικής προσπέλασης στην πληροφορία, η εφαρμογή χαρακτηρίζεται ως εφαρμογή υπερμέσων (hypermedia).Στην πραγματικότηται οι περισσότερες εφαρμογές διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά και  οι όροι πολυμέσα και υπερμέσα σήμερα τείνουν να ταυτιστούν