Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Φωτογραφίες με κίνηση
Κι όμως είναι φωτογραφίες