Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Δίκτυα Η/Υ - Βασικές έννοιες

Δίκτυο
 • Σύνολο αντικειμένων ή ανθρώπων.
 • Συνδέονται μεταξύ τους με σύνθετο τρόπο. 
 • Στόχος: η εξυπηρέτηση κάποιου σκοπού.

Παραδείγματα: τηλεφωνικό δίκτυο, οδικό δίκτυο, δίκτυο ΔΕΗ ...

Δίκτυο Υπολογιστών
Σύνολο από δύο ή περισσότερους Η/Υ, που συνδέονται μεταξύ τους με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων και τον διαμοιρασμό πόρων (υλικό και λογισμικό)

Σύνδεση
Ενσύρματη: με τη βοήθεια καλωδίων και χρήση της κάρτας δικτύου
Ασύρματη: χωρίς καλώδια και χρήση κάρτας ασύρματου δικτύου

Για να δουλέψει ένα δίκτυο Η/Υ δεν αρκεί μόνο η φυσική σύνδεση των υπολογιστών ( ενσύρματη ή ασύρματη), είναι απαραίτητη και η εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού.

Πρωτόκολλο επικοινωνίας
Η επικοινωνία μεταξύ δύο υπολογιστών είναι βασισμένη σε κάποιους κανόνες.  Το σύνολο αυτών των κανόνων ονομάζεται πρωτόκολλο επικοινωνίας.

Πως συνδέω Η/Υ που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο;
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλεφωνικό δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιήσω modem

Τι είναι το modem;
 • η ονομασία προέρχεται από τις λέξεις διαμορφωτής - αποδιαμορφωτής ( modulator - demodulator)
 • Μπορεί να είναι 
  • είτε εξωτερική ( η οποία συνδέεται συνήθως  με USB στον Η/Υ), 
  • είτε εσωτερική κάρτα στην μητρική πλακέτα του Η/Υ.
 • συνδέεται με την τηλεφωνική γραμμή μέσω της θύρας RJ-11
Γιατί χρειάζεται το Modem;
 • μετατρέπει τι ψηφιακό σήμα του Η/Υ σε αναλογικό για να ταξιδέψει μέσα από τις τηλεφωνικές γραμμές
 • μετατρέπει το αναλογικό σήμα του τηλεφώνου σε ψηφιακό για να μπορεί να το επεξεργαστεί ο Η/Υ.

Πλεονεκτήματα δικτύων
 • επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών Η/Υ και ανταλλαγή δεδομένων
 • διαμοιρασμός εξοπλισμού, προγραμμάτων και δεομένων του δικτύου
 • εξοικονόμηση χρημάτων
 • παροχή υψηλής αξιοπιστίας
 • ευκολία επέκτασης

Μειονεκτήματα
 • Ασφάλεια
 • Ιοί
 Είδη δικτύων
 • Τοπικό δίκτυο (LAN)
 • Μητροπολιτικό (MAN)
 • Ευρείας περιοχής (WAN)