Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Ασύρματα δίκτυα

Στις μέρες μας χρησιμοποιούνται πολύ τα ασύρματα δίκτυα επειδή προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα. Παραδείγματα ασύρματων δικτύων είναι:  το WIMAX  και το  WIFI.


Συνοπτικά φαίνονται παρακάτω τα χαρακτηριστικά τους
WIFI
WIMAX
Πρότυπο
IEEE 802.11a/b/g/i/n
ΙΕΕΕ 802.16d/e
Δίκτυο
WLAN
WMAN
Εμβέλεια
έως 100m
έως 50 km
Συχνότητα μετάδοσης
2.4GHz και 5GHz
2-66GHz
Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων
1 και 11Mbps στα 2.4 GHz 54Mbps στα 5GHz
έως72Mbps
Αρχιτεκτονική-Τοπολογία
δομημένη (Infrastructure)     ή  τυχαία ( Ad - hoc ).
Point to Point (PTP) και Point to Multipoint (PTM)
Διαμόρφωση σήματος
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) και DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) στα 2.4GHz OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) στα 5GHz
 OFDM-256  χρησιμοποιείται από το 802.16d και SOFDMA(scalable orthogonal frequency-division multiple access) από το 802.16e
Σε επίπεδο MAC
ανταγωνιστικά
χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για τον οποίο ο συνδρομητής «συναγωνίζεται» μια μόνο φορά (με την αρχική εγγραφή του στο δίκτυο)

Εύρος Ζώνης
25MHz
1.25MHZ-20MHz

Χρήσεις
δίκτυο πρόσβασης
Δίκτυο κορμού                        Broadband on Demand                    Παρέχει κάλυψη σε περιοχές που είναι αδύνατο τα καλυφθούν με χρήση χαλκού ή οπτικής ίνας