Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΑλληλεπιδραστικότηταΤο πιο βασικό χαρακτηριστικό των πολυμέσων. Ο χρήστης δεν είναι παθητικός παρατηρητής, αλλά συμμετέχει ενεργά στην ροή των πληροφοριών, αφού του δίνεται η δυνατότητα να προσαρμόσει την παρουσίαση της πληροφορίας στον τύπο και τις ανάγκες του, μέσα από ένα διαλογικό περιβάλλον.