Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Η έννοια του υπερκειμένου


Σύνολο πληροφοριών, που  αποτελείται από τμήματα κειμένου, τα οποία ονομάζονται κόμβοι και είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους με συνδέσμους (links). Ο χρήστης μπορεί να κινηθεί μεταξύ των κειμένων ενεργοποιώντας τους συνδέσμους


Το κείμενο, όπως το γνωρίζουμε έχει αρχή, μέση και τέλος και διαβάζεται γραμμικά από την αρχή προς το τέλος. Αντίθετα, το υπερκείμενο μπορεί να διαβασθεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με την διαδρομή, που θα επιλέξει να ακολουθήσει ο χρήστης μεταξύ των κόμβων

Η έννοια του υπερκειμένου επεκτείνεται, όταν οι πληροφορίες δεν είναι μόνον σε μορφή κειμένου, αλλά περιλαμβάνουν και εικόνες, βίντεο κτλ. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται Υπερμέσα
Όταν οι κόμβοι περιέχουν μόνο κείμενο, τότε
 υπερμέσα =υπερκείμενο 

Τις δύο αυτές έννοιες έρχεται να συμπληρώσει ο όρος Πολυμέσα (Multimedia), ο οποίος αφορά ένα σύνολο τεχνολογιών υλικού και λογισμικού, που επιτρέπουν την σύνθεση και την συντονισμένη παρουσίαση πληροφοριών, πολλών διαφορετικών τύπων, όπως κείμενο, εικόνα, ήχο, κινούμενα σχέδια και video.

 Διαφορά εφαρμογής πολυμέσων και συστήματος υπερμέσων:
  • Η εφαρμογή πολυμέσων έχει ένα σενάριο
  • Στο σύστημα υπερμέσων ο χρήστης έχει στην διάθεσή του τους συνδέσμους τους οποίους μπορεί να ενεργοποιεί ανάλογα με το τι τον ενδιαφέρει.