Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Κι άλλες διαδικασίεςΛίγα Μαθηματικά…

*    Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια διαδικασία της  οποίας η εκτέλεση να εμφανίζει την προπαίδεια ενός αριθμού
για προπαίδεια :χ
κάνε “α 1
δείξε  (:α) * (:χ)
επανάλαβε 9[κάνε “α  :α + 1 δείξε  (:α) * (:χ)]
τέλος
*    Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το   χψ
για χ_εις_την_ψ   
δείξε  δύναμη :χ :ψ
τέλος
*    Θέλουμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν ενός τετραγώνου με πλευρά πλ
για εμβαδόν_τετραγώνου :πλ
δείξε(φρ[το εμβαδόν του τετραγώνου είναι ] δύναμη (:πλ) 2)
τέλος