Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Διαδικασίες και μεταβλητέςΑς πειραματιστούμε με διαδικασίες και μεταβλητές…

 

*    Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μετρητή, π.χ. από 1 – 10:
για μετρητής
κάνε “α  1
δείξε  
επανάλαβε 9[κάνε “α  :α + 1 δείξε  :α]
τέλος
*    Έστω ότι θέλουμε να εμφανίσουμε τους ζυγούς  από το 0 μέχρι και το 10:
για ζυγοί
κάνε “α  0
δείξε  
επανάλαβε 5[κάνε “α  :α + 2 δείξε  :α]
τέλος
*    Παρόμοια για τους περιττούς στο διάστημα 1-10:
για περιττοί
κάνε “α  1
δείξε  
επανάλαβε 4[κάνε “α  :α + 2 δείξε  :α]
τέλος
*    Για αντίστροφη μέτρηση 10 έως 0
για αντίστροφη
κάνε “α  10
δείξε  
επανάλαβε 9[κάνε “α  :α - 1 δείξε  :α]
τέλος
*    Θα μπορούσε ο χρήστης να δίνει μια διαφορετική αρχική τιμή, σε αυτήν την περίπτωση θα άλλαζαν λίγο οι διαδικασίες. Για παράδειγμα εάν θέλαμε να εμφανίσουμε 10 συνεχόμενους αριθμούς  η μετρητής θα γινόταν
για μετρητής :α
δείξε  
επανάλαβε 9[κάνε “α  :α + 1 δείξε  :α]
τέλος
*    Εάν ο χρήστης εκτελέσει στο κέντρο εντολών
μετρητής 25
θα εμφανιστούν οι αριθμοί 25 μέχρι και 34.
Προσπαθήστε να δημιουργήστε δικές σας παραλλαγές και για τις υπόλοιπες διαδικασίες.