Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Scratch -Συνομιλία με τον Η/Υ

Δημιουργώ συνομιλίες στη Scratch.
Βλέπε σημειώσεις