Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Scratch - Εντολές σχεδίασης

Σχεδιάζοντας στη Scratch
Βλέπε σημειώσεις